Available courses

Cyberbullying is one of the most pernicious aspects of the internet. It is also a citizenship issue. When we go online we become part of a digital society with rights and responsibilities. This course looks at ways in which you can actively involve your learners in addressing this modern form of bullying. It provides you with basic information about the phenomenon of cyberbullying and ideas on how to address it through citizenship education.The course is suitable for teachers and educators of all age-groups and takes 10 to 20 hours.

Online disinformation poses a significant threat to society and democracy. Building resilience to disinformation among young people is an essential element in digital citizenship education. This course explains what disinformation is and how to address it with learners. It identifies the skills and attitudes needed to evaluate the credibility of online information, and ways in which young people can be helped to develop these.The course is suitable for teachers and educators of all age-groups and takes 10 to 20 hours.

In an increasingly digital world, digital skills, equipment and connectivity are crucial for participation in society. This course explores the impact of technology on equality and social inclusion. It looks at ways of raising learners’ awareness of problems of digital access and involving them in the search for possible solutions, while at the same time encouraging you to reflect on issues of digital inclusion in your own practice. The course is suitable for teachers and educators of all age-groups and takes 10 to 20 hours.

Rather than bringing us together, social media tends to reinforce differences between us and polarise public debate. Issues which are controversial offline become even more controversial online. This course shows you how to encourage your learners to reflect more critically on the way controversial content is constructed on the internet and in social media, and involve them in improving the general quality of online discussion for all. The course is suitable for teachers and educators of all age-groups and takes 10 to 20 hours

Online hate speech is a growing threat internationally. It undermines social inclusion, diversity and human rights, and causes personal distress, or even violence. This course presents an overview of the phenomenon of online hate speech from three perspectives: personal, public and legal. It shows you ways of addressing hate speech with your learners, and involving them in the creation of a more respectful digital environment. The course is suitable for teachers and educators of all age-groups and takes 10 to 20 hours.

In a world in which digital technology has become the norm, digital citizenship education has never been more important. This introductory course gives you the basic tools to engage learners in the social and ethical issues raised by the everyday technology they use. Working with real-life examples, you learn how to make digital citizenship relevant to your students, and plan learning experiences that will involve and stimulate.The course is suitable for teachers and educators of all age-groups and takes 10 to 20 hours.

На курсі ви дізнаєтеся: Як діє стрес на маленьких дітей; Які техніки використовувати аби зменшити дію симптомів стресу на дитину; Як підтримувати дітей у проживанні різних емоцій; Як підтримувати дитину, коли вони втратила когось з рідних. Ви також отримаєте відповіді на запитання, навчитеся вправам і різним прийомам роботи з дітьми та технікам для підвищення рівня власної стресостійкості.

Обсяг курсу: 1 кредит ЄКТС. Тривалість навчання: 4 тижні

Курс має на меті удосконалення загальних та професійних компетентностей фахівців центрів професійного розвитку педагогічних працівників, необхідних для сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів освіти, відповідно до суспільних потреб і викликів, зумовлених реалізацією державної політики у сфері освіти України.

Чи хочете Ви, щоб Ваш дошкільний заклад був безпечним і інклюзивним, де всі діти відчувають себе комфортно та успішно? Як створити в дошкільному закладі середовище, де діти навчаються цінувати різноманітність та поважати один одного?

Якщо Ви над цим замислювались, то онлайн-курс "Демократичний садочок: комфортне психосоціальне середовище для всіх і кожного" саме для Вас і педагогічних працівників вашого закладу освіти!

Курс передбачає 4 тижні навчання, 8 фасилітованих зустрічей та самостійну роботу учасниць та учасників.

Метою курсу є розвивати навички командного лідерства задля розвитку культури демократії в школі, застосування методів фасилітації для розвитку шкільних команд.

Курс має практичне спрямування: учасники і учасниці курсу опрацюють найважливіші складники застосування командного підходу в школі: як забезпечувати командну роботу учасників освітнього процесу; фасилітація як інструментом взаємодії та розвитку; мотивація та лідерство в команді; як командне лідерство сприяє розвитку культури демократії в закладі освіти.

Навчання розраховане на 7 тижнів: 7 онлайн зустрічей (14 год.), та 16 год. самостійної роботи. Усього 30 годин.

Змішаний фасилітований курс призначений для викладачів і методистів Інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО), Центрів розвитку педагогічних працівників (ЦРПП) і Навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти (НМЦПТО), які відповідають за організацію навчання кураторів учнівського самоврядування в навчальних закладах середньої та професійно-технічної освіти.

Курс спрямований на підвищення кваліфікації викладачів та методистів закладів професійного розвитку для підтримки кураторів учнівського самоврядування. Навчання на цьому курсі допоможе сформувати бачення передумов ефективної організації роботи учнівського самоврядування, враховуючи інтереси як учнів, так і  вчителів, а також шкільної громади в цілому. 

Обсяг курсу: 45 годин (1,5 кредити ЄКТС)

Курс для керівниць і керівників ЗЗСО та їх заступників/-ць, завідувачок/-ів філій, консультантів/-ок ЦПРПП. Він має на меті формування культури демократичного управління, розуміння необхідності впровадження формувального оцінювання в систему роботи закладу освіти. Курс допоможе поєднати формувальне оцінювання з поточним та підсумковим у системі оцінювання закладу освіти, проаналізувати документи школи щодо формувального оцінювання та виробити конкретні кроки для його успішного впровадження та підтримки. 

Обсяг курсу: 45 годин (1,5 кредита ЄКТС)

Змішаний фасилітований онлайн-курс для педагогічних працівників/-ць закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. 

Курс поглиблює розуміння застосування формувального оцінювання на різних предметах як інструменту впливу на розвиток демократичної культури школи. Формує практичні навички використання елементів і технік формувального оцінювання у навчальній діяльності, спланованій на засадах партнерства.

Обсяг курсу: 45 годин (1,5 кредита ЄКТС)

Змішаний курс, створений допомогти українським педагогам організувати дистанційний/змішаний освітній процес, цікавий і для учнів, і для самих учителів. Курс складається з навчальних модулів для самостійного опрацювання та онлайн-зустрічей для спільної роботи і рефлексій. Упродовж 7 тижнів ми будемо разом вчитися, як зробити онлайнове навчання цікавішим та ефективнішим.

Курс допоможе розібратися з найважливішими складниками успішного учнівського самоврядування в школі, знайти відповіді на питання про те, як налагодити роботу учнівського самоврядування (УС) таким чином, щоб було зручно і учням, і вчителям, і шкільній громаді в цілому. Як зробити так, щоб учнівське самоврядування було активним і дієвим?

Змішаний курс, що складається з навчальних модулів для самостійного опрацювання та онлайн-зустрічей для спільної роботи та рефлексій. Упродовж 4 тижнів разом із колегами з усієї України ви зможете обговорити власні стратегії формування громадянської компетентності та почути різні практики. Після виконання завдань кожного модуля вас чекає зустріч з тренерами та обговорення результатів чи з’ясування труднощів. Таке поєднання індивідуальної, групової та тренерської взаємодії допоможе розробити дієві моделі роботи саме для вашого предмету.Курс передбачає індивідуальне вивчення матеріалу, групове виконання завдань та зустрічі з тренерами в онлайн.

Учасники і учасниці курсу опрацюють найважливіші складники успішного врядування в школі. Навчання на курсі допоможе знайти відповіді на питання, як зробити шкільне врядування активним та дієвим, як налагодити роботу органів врядування в школі таким чином, щоб були залучені і учні, й педагоги, й шкільна громада в цілому. Онлайн-курс розрахований на керівників ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, їхніх заступників.

Курс передбачає 8 тижнів навчання, 5 онлайн-зустрічей та самостійну роботу учасників та учасниць.

Курс для вихователів та керівників закладів дошкільної освіти щодо раннього (дошкільного) розвитку дітей на основі демократичних цінностей, культурі демократії. Курс розроблено відповідно до нового Базового компоненту дошкільної освіти (2020).

Матеріали курсу будуть також цікавими для батьків дошкільнят та сприятимуть налагодженню контакту з дитиною та взаємодії з працівниками закладів дошкільної освіти.

The training course aim to strengthen democratic resilience through education in Europe. The course aim to strengthen teacher’s confidence in addressing controversial issues, the ability to open the classroom for various opinions and ideas, and concrete approaches to how to place the teaching of issues connected to hate, radicalization, and extremism in the context of democratic citizenship and Human Rights. The training course will offer opportunities to share and co-create teaching and learning materials adapted to the school realities in Northern and Western European countries.

The training course aims to support the quality of teacher training in Romania through strengthening competences of teacher trainers, school inspectors and school counselors. It aims to strengthen capacity in citizenship and human rights education; introduce and promote the latest Council of Europe approaches and tools in citizenship and human rights education and contribute to the development of a professional pool of trainers in teacher training in Romania. 

The training course aims to support the quality of teacher training in Romania through strengthening competences of teacher trainers, school inspectors and school counselors. It aims to strengthen capacity in citizenship and human rights education; introduce and promote the latest Council of Europe approaches and tools in citizenship and human rights education and contribute to the development of a professional pool of trainers in teacher training in Romania. 

The main purpose of this course is to strengthen the capacity of Romanian teachers to promote inclusive and democratic teaching and learning in their classrooms and schools. 

Cieľom školenia je ďalej rozvíjať schopnosti účastníkov, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania ako školitelia učiteľov a iných pedagogických alebo odborných zamestnancov tak, aby spoločne dokázali vytvárať inkluzívne prostredie, v ktorom sa všetci žiaci a členovia školskej komunity cítia vítaní a rešpektovaní. Školenie sa opiera o prístupy Rady Európy v oblasti demokratického občianstva, ľudských práv a interkultúrneho vzdelávania.