Available courses

The course helps teachers and other educators to understand the concept of digital citizenship and what it means for young learners to be digital citizens in today’s society. It explains the aims and purposes of digital citizenship education and how you can integrate these into everyday practice with your learners. Working together with fellow professionals on real-life examples, you learn how to plan digital citizenship learning experiences that will engage and empower students to become active citizens in a world dominated by digital technology.

Змішаний фасилітований курс призначений для викладачів і методистів Інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО), Центрів розвитку педагогічних працівників (ЦРПП) і Навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти (НМЦПТО), які відповідають за організацію навчання кураторів учнівського самоврядування в навчальних закладах середньої та професійно-технічної освіти.

Курс спрямований на підвищення кваліфікації викладачів та методистів закладів професійного розвитку для підтримки кураторів учнівського самоврядування. Навчання на цьому курсі допоможе сформувати бачення передумов ефективної організації роботи учнівського самоврядування, враховуючи інтереси як учнів, так і  вчителів, а також шкільної громади в цілому. 

Обсяг курсу: 45 годин (1,5 кредити ЄКТС)

Змішаний фасилітований онлайн-курс для педагогічних працівників/-ць закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. 

Курс поглиблює розуміння застосування формувального оцінювання на різних предметах як інструменту впливу на розвиток демократичної культури школи. Формує практичні навички використання елементів і технік формувального оцінювання у навчальній діяльності, спланованій на засадах партнерства.

Обсяг курсу: 45 годин (1,5 кредита ЄКТС)

Змішаний курс, створений допомогти українським педагогам організувати дистанційний/змішаний освітній процес, цікавий і для учнів, і для самих учителів. Курс складається з навчальних модулів для самостійного опрацювання та онлайн-зустрічей для спільної роботи і рефлексій. Упродовж 7 тижнів ми будемо разом вчитися, як зробити онлайнове навчання цікавішим та ефективнішим.

Курс допоможе розібратися з найважливішими складниками успішного учнівського самоврядування в школі, знайти відповіді на питання про те, як налагодити роботу учнівського самоврядування (УС) таким чином, щоб було зручно і учням, і вчителям, і шкільній громаді в цілому. Як зробити так, щоб учнівське самоврядування було активним і дієвим?

Змішаний курс, що складається з навчальних модулів для самостійного опрацювання та онлайн-зустрічей для спільної роботи та рефлексій. Упродовж 4 тижнів разом із колегами з усієї України ви зможете обговорити власні стратегії формування громадянської компетентності та почути різні практики. Після виконання завдань кожного модуля вас чекає зустріч з тренерами та обговорення результатів чи з’ясування труднощів. Таке поєднання індивідуальної, групової та тренерської взаємодії допоможе розробити дієві моделі роботи саме для вашого предмету.Курс передбачає індивідуальне вивчення матеріалу, групове виконання завдань та зустрічі з тренерами в онлайн.

Учасники і учасниці курсу опрацюють найважливіші складники успішного врядування в школі. Навчання на курсі допоможе знайти відповіді на питання, як зробити шкільне врядування активним та дієвим, як налагодити роботу органів врядування в школі таким чином, щоб були залучені і учні, й педагоги, й шкільна громада в цілому. Онлайн-курс розрахований на керівників ЗЗСО, ЗП(ПТ)О, їхніх заступників.

Курс передбачає 8 тижнів навчання, 5 онлайн-зустрічей та самостійну роботу учасників та учасниць.

Курс для вихователів та керівників закладів дошкільної освіти щодо раннього (дошкільного) розвитку дітей на основі демократичних цінностей, культурі демократії. Курс розроблено відповідно до нового Базового компоненту дошкільної освіти (2020).

Матеріали курсу будуть також цікавими для батьків дошкільнят та сприятимуть налагодженню контакту з дитиною та взаємодії з працівниками закладів дошкільної освіти.

The training course aim to strengthen democratic resilience through education in Europe. The course aim to strengthen teacher’s confidence in addressing controversial issues, the ability to open the classroom for various opinions and ideas, and concrete approaches to how to place the teaching of issues connected to hate, radicalization, and extremism in the context of democratic citizenship and Human Rights. The training course will offer opportunities to share and co-create teaching and learning materials adapted to the school realities in Northern and Western European countries.

The training course aims to support the quality of teacher training in Romania through strengthening competences of teacher trainers, school inspectors and school counselors. It aims to strengthen capacity in citizenship and human rights education; introduce and promote the latest Council of Europe approaches and tools in citizenship and human rights education and contribute to the development of a professional pool of trainers in teacher training in Romania. 

The training course aims to support the quality of teacher training in Romania through strengthening competences of teacher trainers, school inspectors and school counselors. It aims to strengthen capacity in citizenship and human rights education; introduce and promote the latest Council of Europe approaches and tools in citizenship and human rights education and contribute to the development of a professional pool of trainers in teacher training in Romania. 

The main purpose of this course is to strengthen the capacity of Romanian teachers to promote inclusive and democratic teaching and learning in their classrooms and schools. 

Cieľom školenia je ďalej rozvíjať schopnosti účastníkov, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania ako školitelia učiteľov a iných pedagogických alebo odborných zamestnancov tak, aby spoločne dokázali vytvárať inkluzívne prostredie, v ktorom sa všetci žiaci a členovia školskej komunity cítia vítaní a rešpektovaní. Školenie sa opiera o prístupy Rady Európy v oblasti demokratického občianstva, ľudských práv a interkultúrneho vzdelávania.